Activity Stream - Mustang Forums and Ford Performance Forums at ModularFords

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Groups Groups
 • eschaider's Avatar
  Today, 09:59 AM
  eschaider replied to a thread high rpm misfire in Turbo Modular
  Coil Stuff The OEM pencil cops have a dwell speed limit right around 2ms give or take and I think it is a take situation but I can't recall. If...
  1 replies | 32 view(s)
 • cpask8's Avatar
  Today, 02:58 AM
  cpask8 started a thread high rpm misfire in Turbo Modular
  4.6 4v twin 66mm 10.1 cr. I'm running stock ford 4v pencil coils with 3.0ms dwell. At 14psi and 5200 rpm I get what feels like ignition misfire. I'm...
  1 replies | 32 view(s)
 • eschaider's Avatar
  Yesterday, 08:00 PM
  Try MalcolmV8 on SVTPerformance. I believe he is a dealer. Ed
  45 replies | 1963 view(s)
 • 19modfox79's Avatar
  Yesterday, 04:27 PM
  Not trying to hijack the thread but is there anyone on this board that upgrades megasquirt units? I have an ms1 from my 2.3 turbo days that I would...
  45 replies | 1963 view(s)
 • eschaider's Avatar
  Yesterday, 10:23 AM
  I couldn't agree with you more, Hendri. There are many aftermarket EFI systems available some of which are better featured than others. This is the...
  45 replies | 1963 view(s)
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:28 AM
  pagani posted a visitor message on -Fletcher-'s profile
  ba giong cay hat doi tai vinh phucasdasd trà hoa vàng tra hoa vang cây giống miền bắc cay giong mien bac giam gia tai nghe bluetooth pwe 100...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:28 AM
  pagani posted a visitor message on -Fletcher-'s profile
  ba cây thiên ngân có tác dụng ǵasdasdas um cay thien ngan co tac dung giasdasd ba mua giống cây thiên ngân ở đâusdasd la mua giong cay thien ngan...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:27 AM
  pagani posted a visitor message on -Fletcher-'s profile
  la thoi gian trong va thu hoach cay gao vangasdas um giống cây sâm namasdasd ba giong cay sam namasdasd la cây sam nam là cây ǵasdasd um cay sam...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:27 AM
  pagani posted a visitor message on -Fletcher-'s profile
  um tra hoa vang chua benh gias ba hướng dẫn kỹ thuật đảo trà hoa vàngasd la huong dan ky thuat dao tra hoa vangas um cách làm cây trà hoa vàng ra...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:25 AM
  pagani posted a visitor message on -Draken-'s profile
  um giống cây trà hoa vàng quảng ninhasda ba giong cay tra hoa vang quang ninhasd la kỹ thuật trồng cây trà hoa vàngasd um ky thuat trong cay tra...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:24 AM
  pagani posted a visitor message on -Draken-'s profile
  la doi doi nho trong cay tra hoa vangasda ba trà hoa vàng chất lượng cao dasdasd la tra hoa vang chat luong caoasdasd um giống cây trà hoa vàng...
 • lucheski's Avatar
  Yesterday, 09:23 AM
  I will definitely be getting one. It just does not seem smart to have so much money on the line in the motor to leave it up to the whims of a 20 year...
  45 replies | 1963 view(s)
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:23 AM
  pagani posted a visitor message on -Draken-'s profile
  ba cay tra hoa vang la cay giasdasd la mua cây trà vàng ở đâuasdasd um mua cay tra vang o dausdasdas ba bán cây trà hoa vàng uy tínasdasd la ban...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:21 AM
  pagani posted a visitor message on -Cobra-'s profile
  ba đổi đời nhờ trồng cây trà hoa vàngasdas um trà hoa vàngaasda ba tra hoa vangasdasd la chè hoa vàngasdasd um che hoa vangasdas ba kim hoa...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:21 AM
  pagani posted a visitor message on -Cobra-'s profile
  um cay gao trang la cay giasdasd ba giống cây gáo vàngasdasd la giong cay gao vangasdasd um cây gáo vàng là cây ǵasdasd ba cay gao vang la cay...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:20 AM
  pagani posted a visitor message on -Cobra-'s profile
  um giống cây sưa đỏasdasd ba giong cay sua doasdasd la giống cây sâm trâudasd um giong cay sam trauasdasd ba cây sâm trâu là cây ǵasdasd la cay...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:19 AM
  pagani posted a visitor message on -330CubeGt-'s profile
  la dia chi ban hat doi tai vinh phucasda um bán giống cây dỏi ghép siêu sai quảasdasd ba ban giong cay doi ghep sieu sai quaasdasd la giới thiệu...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:19 AM
  pagani posted a visitor message on -330CubeGt-'s profile
  ba lam giau nho trong cay tra hoa vangasdasd la hạt dổi giá rẻ lam hat doi gia resdasdas sao giống cây hạt dổi giá rẻsdasda co giong cay hat doi...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:18 AM
  pagani posted a visitor message on -330CubeGt-'s profile
  laloi nhuan tu trong cay tra hoa vang uhướng dẫn làm cây trà hoa vàng ra hoa dịp tết bahuong dan lam cay tra hoa vang ra hoa dip tet lahướng dẫn...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:17 AM
  pagani posted a visitor message on -b-rian's profile
  voi cay tra hoa vang giongsdasd huou giống cây trà hoa vàng giá rẻasdasd khi giong cay tra hoa vang gia reasdasd giun ở đâu bán cây trà hoa vàng...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:16 AM
  pagani posted a visitor message on -b-rian's profile
  gio mua giống cây sưa giống lơi đỏ giá rẻsdasd cho mua giong cay sua loi do gia resdasd ga hướng dẫn trồng cây trà hoa vàngsdasd lon huong dan...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:16 AM
  pagani posted a visitor message on -b-rian's profile
  mot cây giống miền bắcasdasd hai cay giong mien bacad ba CAY GIONG MIEN BACdasd bon cây trà vàngsd nam cay tra vang sau cây gáo vàng bay cay...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:14 AM
  pagani posted a visitor message on -03MustangGT-'s profile
  giảng lớp học kế toán thực hành tại hà nội và lớp học kế toán thuế tại hà nội tiếp là khóa học kế toán excel dịch vụ kiểm toán ở hải pḥng là...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:13 AM
  pagani posted a visitor message on -03MustangGT-'s profile
  mở chi nhánh học kế tón tại hoàng mai và trung tâm đào tạo kế toán tại b́nh dương cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:12 AM
  pagani posted a visitor message on -03MustangGT-'s profile
  và khóa học phần mềm kế toán misa, fast kèm theo khóa học kế toán trưởng Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng để làm kế toán, rồi hướng...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:12 AM
  pagani posted a visitor message on --diablo's profile
  cách tính thuế thu nhập cá nhân dịch vụ kiểm toán ở vĩnh phúc bạn cần t́m hiểu mức phạt nộp chậm thuế hay t́m hiểu cách tính thuế thu nhập cá...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:11 AM
  pagani posted a visitor message on --diablo's profile
  giới thiệu trang sơ đồ tài khoản 419 mức phạt nộp chậm thuế sơ đồ tài khoản 421 tốt công thức sắp xếp số thứ tự trong excel giá thanh lư tài sản...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:08 AM
  pagani posted a visitor message on - GT -'s profile
  Đăng kư khóa học kế toán thực hành uy làm bctc ở hải pḥng tốt Cập nhật luật thuế mới nhất tại làm video bằng powerpoint giá tham khảo cách viết...
 • pagani's Avatar
  Yesterday, 09:07 AM
  pagani posted a visitor message on - GT -'s profile
  chọn sơ đồ tài khoản 418 tốt -gói dịch vụ kế toán thuế tại từ liêm tốt nhất tại dịch vụ kiểm toán ở ninh b́nh giá -gói dịch vụ báo cáo thuế tại từ...
More Activity